Siste nytt

8. oktober 2020
Idrettslag kan søke koronakompensasjon for perioden 1. september til 31. desember

Regjeringen har satt av én milliard kroner til den tredje krisepakken for idrettslag, som gjelder fra 1. september til 31. desember 2020, og idrettslag kan nå søke om kompensasjon for bortfalte inntekter i denne perioden. Fra 1. november justeres ordningen for også å stimulere til aktivitet.

LAM-midler ekstraordinære tiltak 2020

Søknadene blir behandlet på styremøte i Lier Idrettsråd i november og resultatet blir innrapportert Norges Idrettsforbund umiddelbart etter dette. NIF utbetaler pengene direkte til lagene. Den endelige fordelingen blir samtidig gjort kjent på LIRs hjemmeside, www.lieridrett.no  og på vår Facebookside.