BRY DEG – SI NEI TIL NARKOTIKA

BRY DEG – IDRETT

HVORFOR «BRY DEG – SI NEI TIL NARKOTIKA»?

For både store og små idrettsstjerner er det viktig å vise at verden består av mer enn bare idretten. Idrettsklubber som knytter seg til Bry Deg arbeidet innser at de har en viktig rolle i lokalsamfunnet.  Ofte er idrettslaget en samlende institusjon for lokalmiljøet.

Ulike idretter appellerer til ulike mennesker, men de grunnleggende verdiene forblir de samme. Foreldrerollen i nærmiljøet og idrettslagets ruspolicy er sentrale elementer i et Bry Deg foredrag for idrettslag. Evne til empati, omsorg og godt fellesskap kommer ikke av seg selv, Bry Deg kan være en god inngang til et mer inkluderende og inspirerende idrettslag. NNPFs lokallag gjør avtaler med lokale idrettslag om Bry Deg samarbeid.

De samarbeider både med små og store idrettslag gjennom våre lokallag. Et slikt samarbeid formaliseres gjerne gjennom en kontrakt og kan bestå av:

  • Avholder Bry deg foredrag for din klubb rettet mot ansatte, foreldre, rollemodeller etc.
  • Deres klubb viser deres standpunkt ved å bruke Bry deg logo på drakter og eventuelt promotering på stadion eller anlegg med våre logo, video, led-reklame etc.
  • Etter avtale kan de også vurdere å stille med stand på større arrangement i regi av klubben

For å bli en Bry deg idrettsklubb kan du kontakte vårt nærmeste lokallag, bruke kontaksskjema under, eller sende en mail til brydeg@brydeg.no
Bry deg foredrag og stand aktivitet er en del av vårt frivillige arbeid og kostnadsfrie for deg så lenge dere stiller lokaler/fasiliteter.

Ønsker dere å bidra til deres forebyggende arbeid kan du overføre til vår gavekonto: 1506.28.41041

 «Bry Deg – si nei til narkotika» er Norsk narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med «Bry Deg» er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. For både store og små idrettsstjerner er det viktig å vise at verden består av mer enn bare idretten. Idrettsklubber som knytter seg til «Bry Deg» arbeidet innser at de har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Ofte er idrettslaget en samlende institusjon for lokalmiljøet. Ulike idretter appellerer til ulike mennesker, men de grunnleggende verdiene forblir de samme.   

Idrett skal være samlende og inkluderende arena for unge mennesker. Idrett handler om lagånd, samhold og om å gjøre hverandre gode. Idrettens fellesskap kan også bidra til å holde barn og ungdom unna rus.Ved å vise at man bryr seg og har tatt et tydelig standpunkt om eget og andres forhold til narkotika , vil det lettere for andre lag og foreninger å stå for det samme. På den måten spres gode holdninger.  

I løpet av oppveksten gjør barn og ungdom mange vanskelige valg som får konsekvenser for deres senere liv. I denne forbindelse er frykten for å bli stående alene trolig helt avgjørende for hvilket standpunkt ungdom velger i sitt forhold til narkotika. Et viktig moment i prosjektet «Bry Deg – si nei til narkotika» er derfor å bevisstgjøre voksenpersoner som har daglig kontakt med barn og unge om viktigheten av å delta aktivt i deres oppvekst. Prosjektet er her rettet mot foreldre som den viktigste primærforebyggeren i barnas liv. Sammen ønsker vi å bidra til at barn og ungdom ikke begynner med narkotika. 

Bestille Bry deg foredrag eller bli en Bry deg klubb