Støtteordning

Eplefondet er et spleiselag startet av Kiwanis club Lier og Lier kommune, og som alle kan bidra inn i.

Formålet med Eplefondet er å oppfylle Fritidserklæringen gjennom å sikre at alle barn og unge i Lier kommune har lik mulighet for deltagelse på fritidsarenaer.

Fritidserklæringen ble signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner, og bygger på FN’s konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

”Bry deg – si nei til narkotika” er Norsk narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten. Enkelte steder ønsker også utelivsbransjen å synliggjøre et tydelig standpunkt mot narkotika i «Bry deg- uteliv».